Szkolenia w 2008 roku.

ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ

W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA ODBYŁA SIĘ W POZNANIU XVII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

PORTUGALIA 2008

NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ PANEL DYSKUSYJNY NA TEMATY ZGŁOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

OPŁATY ADIACENCKIE I RENTA PLANISTYCZNA W PRAKTYCE

ELEMENTY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI