OPŁATY ADIACENCKIE I RENTA PLANISTYCZNA W PRAKTYCE

Prowadzący:
Grzegorz Bartkowiak

Szkolenie odbyło się w dniu 12 maja 2008 r. w godz.9.00-15.00 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 211.