Szkolenia w 2009 roku

ODDZIAŁYWANIE PRAWA BUDOWLANEGO I JEGO PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW CENOWYCH W BUDOWNICTWIE NA PROCES WYCENY NIERUCHOMOŚCI

CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO NA ETAPACH PROJEKTOWANIA,REALIZACJI I EKSPLOATACJI LINIOWYCH URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI I WYCENA NIETYPOWYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH PRZY ZASTOSOWANIU METODY ZYSKÓW

SYCYLIA 2009