Lista członków Stowarzyszenia

 

Na liście znajdują się dane osobowe członków SRMWW, którzy po zapoznaniu się z Polityką ochrony prywatności stosowaną w Stowarzyszeniu wyrazili dobrowolną, pisemną zgodę na publikację tych danych na stronie internetowej Stowarzyszenia.