Szkolenia w 2017 roku.

Praktyczne aspekty opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kontekście zmian ustawy i rozporządzenia

Zmiany przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  dokonane 2017 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Nieruchomość w przestrzeni 3”.

Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Wybrane metody wartościowania przyrody.

Wycena nieruchomości drogowych - uwarunkowania, interpretacje, rozwiązania.