Szkolenia w 2017 roku.

Szacowanie wartości godziwej składników wartości niematerialnych.