Przewodniczący:

 Marek Staręga

Zastępcy Przewodniczącego:

Jerzy Mikołajczak, Łajma Mieszczanowicz

Sekretarz Komisji: 

Hanna Szulc

Członkowie Komisji:

 Arkadiusz Andrzejewski, Ewa Banaś, Marcin Czarnecki, Robert Dobrzyński, Elżbieta Jakóbiec, Martyna Pawłowska, Katarzyna Małecka, Piotr Lis;

Regulamin działania Komisji Opiniującej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

pdf-icon

 

 

 

 


Informacja o ocenie Komisji Opiniującej SRMWW

Zgodnie z art. 157 ust. 1a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego informuje, że w sprawie nr KO/02/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym.

Informacja o ocenie Komisji Opiniującej SRMWW

Zgodnie z art. 157 ust. 1a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego informuje, że w sprawie nr KO/03/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym.