STANDARDY  ZAWODOWE  POLSKIEJ  FEDERACJI  STOWARZYSZEŃ  RZECZOZNAWCÓW  MAJĄTKOWYCH

 

 STANDARDY ZAWODOWE

 • Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MIiB Poz 59 z dnia 1.09.2017 r.] - pobierz
 • Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 1 z dnia 08 stycznia 2010 r.] - pobierz

 

KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE

 • KSWP - Ogólne reguły postępowania - pobierz
 • KSWP - Wartość rynkowa - pobierz

 

KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE

 • KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej [Uchwała RK z 12.12.2016 r.] - pobierz
 • KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych [Uchwała RK nr 2/04/2014 z dnia 07.04.2014 r.]- pobierz
 • KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10/2011 z dnia 11.07.2011 r.]- pobierz
 • KSWS - Określenie obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji i posadowienia urządzeń przesyłowych, wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości [Uchwała RK z dnia 04.10.2023 roku] -pobierz
 • KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych [Uchwała RK z dnia 08.12.2014 r.] - pobierz
 • KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK z dnia 29.05.2015 r.] - pobierz

 

NOTY INTERPRETACYJNE

 • NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27/08 z dnia 09.12.2008 r., w. 08.08.2014 r.] - pobierz 
 • NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27/08 z dnia 09.12.2008 r., w. 08.08.2014 r.]- pobierz 
 • NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39/2009 z dnia 22.09.2009 r.]- pobierz