Szkolenia w 2019 roku.

Wycena dla potrzeb ubezpieczenia

Zmiany planistyczne wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku ...

Warsztaty zawodu rzeczoznawcy majątkowego...

Teoretyczne i praktyczne aspekty wyznaczania stopy kapitalizacji  ...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa- Granice Rynku Nieruchomości ...

Wybrane zagadnienia z wyceny nieruchomości rolnych ...