• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

Aktualności

W dniu 22 lutego 2018 roku w godzinach 11:00 – 14:00 członkowie Stowarzyszenia  mogą skorzystać nieodpłatnie z doradztwa prawnego.

 

16.12.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z Dyrektor PODGiK w Poznaniu p. Małgorzatą Waszak oraz p. kierownik Sylwią Masłowską-Potrzebko.

7 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu p. Małgorzatą Waszak, podczas którego poruszone zostały problematyczne kwestie zaistniałe podczas współpracy rzeczoznawców majątkowych z Ośrodkiem. Po przyjęciu zapewnienia ze strony Pani Dyrektor, iżwspółpraca z rzeczoznawcami majątkowymi jest przedmiotem jej nieustannej troski,wskazano na nw. uchybienia i niedogodności, które, w ocenie rzeczoznawców majątkowych, czyni ją wysoce niesatysfakcjonującą.