• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

Aktualności

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r.

'ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI DOKONANE W 2017r.’

Szanowni Państwo,

W dniu 24 listopada br. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

 

16.12.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z Dyrektor PODGiK w Poznaniu p. Małgorzatą Waszak oraz p. kierownik Sylwią Masłowską-Potrzebko.

7 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu p. Małgorzatą Waszak, podczas którego poruszone zostały problematyczne kwestie zaistniałe podczas współpracy rzeczoznawców majątkowych z Ośrodkiem. Po przyjęciu zapewnienia ze strony Pani Dyrektor, iżwspółpraca z rzeczoznawcami majątkowymi jest przedmiotem jej nieustannej troski,wskazano na nw. uchybienia i niedogodności, które, w ocenie rzeczoznawców majątkowych, czyni ją wysoce niesatysfakcjonującą.