Aktualności

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r.

ANALIZA ZMIAN DOKONANYCH W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014r. DO 2017r.’

16.12.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z Dyrektor PODGiK w Poznaniu p. Małgorzatą Waszak oraz p. kierownik Sylwią Masłowską-Potrzebko.

7 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu p. Małgorzatą Waszak, podczas którego poruszone zostały problematyczne kwestie zaistniałe podczas współpracy rzeczoznawców majątkowych z Ośrodkiem. Po przyjęciu zapewnienia ze strony Pani Dyrektor, iżwspółpraca z rzeczoznawcami majątkowymi jest przedmiotem jej nieustannej troski,wskazano na nw. uchybienia i niedogodności, które, w ocenie rzeczoznawców majątkowych, czyni ją wysoce niesatysfakcjonującą.