Szkolenia w 2016 roku.

Wycena przedsiębiorstw. Wartość godziwa i standard -Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Wykładowca: Anna Beer-Zwolińska.

Metody i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości. Wykładowca: Radosław Gaca

III Warsztaty wyceny nieruchomości.

Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym. Wykładowca: Mirosław Chumek.

Wycena przedsiębiorstw. Wykładowca: dr Antoni Dowżycki - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.