Prezes:

Elżbieta Jakóbiec

Wiceprezesi:

Wojciech Ratajczak, Robert Dobrzyński

Skarbnik:

Adrianna Szarafińska

Sekretarz:

Marcin Czarnecki

Członkowie:

Krzysztof Łeszyk, Grzegorz Szczurek,Marian Witczak, Wojciech Wojdyło