• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

 

Członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Grzegorz Szczurek, Adam Futro, Zdzisław Małecki, Wojciech Ratajczak, Maria Trojanek

Pełnomocnik ds. kontaktów z sektorem rolnym:

Marian Witczak

Przewodniczący Komisji Uznania Zawodowego:

Wojciech Ratajczak

Członkowie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej:

Janusz Andrzejewski, Martyna Pawłowska, Elżbieta Jakóbiec, Jerzy Mikołajczak

Członkowie Komisji Arbirażowej:

Ewa Banaś, Elżbieta Jakóbiec, Jerzy Mikołajczak

Rada Programowa "Rzeczoznawcy Majątkowego":

Grzegorz Szczurek

Komisja Szkoleń:

Maciej Wituski

Komisja Etyki Zawodowej:

Wojciech Wojdyło

Komisja Standardów:

Barbara Hermann