• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

Szkolenia w 2013 roku.

Podstawowe błędy metodologiczne w wycenie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem podejścia dochodowego. Wykładowca: prof. Mieczysław Prystupa.

Ustalanie powierzchni budynków. Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Wykładowca: Jerzy Dydenko

Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych. Wykładowca: Jerzy Dąbek.

Wycena drzew, zadrzewień i lasów. Wykładowca: Robert Zygmunt.