Szkolenia w 2014 roku.

Zasoby geodezyjne jako źródło informacji w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego. Wykładowca: Halina Szyngiera

Opłaty adiacenckie. Wykładowca: Zdzisław Małecki.

II Warsztaty wyceny nieruchomości. Wykładowcy: Jerzy Wiktorko - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Jerzy Dąbek - rzeczoznawca majątkowy, dr Piotr Kokowski, dr Piotr Pękala, dr Barbara Hermann

 

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniach administracyjnych odszkodowawczych. Wykładowca: dr Mirosław Gdesz sędzia NSA w Warszawie.

Zachowania nabywców na rynku mieszkaniowym. Wykładowca: dr Łukasz Strączkowski
Zachowania nabywców na rynku mieszkaniowym.

Aktualne problemy rzeczoznawcy majątkowego. Wykładowca: Mirosław Chumek.