ZMIANY PLANISTYCZNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM A WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Termin Szkolenia: 25 listopada 2019 r., godz. 9.00-16.00

 Miejsce szkolenia: Poznań, ul. Ziębicka 18, Budynek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, sala 017 (parter)

Program szkolenia:

  1. Odszkodowania planistyczne – aktualny stan prawny, bieżąca praktyka, dotychczasowe orzecznictwo i planowane zmiany - wykład- radca prawny Edyta Wielańczyk-Grzelak
  2. Problematyka określania wartości nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłat planistycznych oraz odszkodowań z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ujęciu warsztatu rzeczoznawcy majątkowego - warsztat - rzeczoznawca majątkowy Marcin Czarnecki

 

Forma szkolenia: wykład – 4 h, warsztat – 4 h, spełniający wymogi §2 pkt. 2 i 1 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, potwierdzające ukończenie wykładów w ilości 4 h, co przekłada się na 2 pkt. przeliczeniowe oraz warsztatów w tej samej liczbie.

Program szkolenia: pdf icon 

 

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia dostępne są w widocznej po zalogowaniu się na stronie Stowarzyszenia zakładce: Szkolenia/Materiały szkoleniowe/Materiały-2019 rok/Szkolenie w dniu 25 listopada 2019 roku.

Uczestnicy szkolenia, którzy zamierzają uzyskać materiały szkoleniowe i nie mają założonego konta użytkownika, powinni utworzyć konto w serwisie internetowym Stowarzyszenia w zakładce Organizacja- RejestracjaPo zweryfikowaniu konta przez administratora zostanie przyznany dostęp do materiałów szkoleniowych.