Szacowanie wartości godziwej składników wartości niematerialnych.

Wykładowca: dr Marcin Pęksyk

Materiały szkoleniowe dostępne są dla uczestników szkolenia po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbyło się w dniu 20 lutego 2017 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 2