ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ

Prowadzący:
Andrzej Jakubowski

Wybrane problemy certyfikacji energetycznej budynku

Prowadzący:
Andrzej Skarzyński

Seminarium odbyło się w dniu 4 listopada 2008 r. w godz.9.00-13.00 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 119.