W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA ODBYŁA SIĘ W POZNANIU XVII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Ramowy program konferencji

Konferencje Krajowe Rzeczoznawców Majątkowych są organizowane corocznie i skupiają najliczniejsze forum osób związanych zawodowo z wyceną nieruchomości. Są okazją do wymiany poglądów oraz prezentacji referatów o określonej tematyce wybranej w danym roku jako wiodącej. Autorami referatów są pracownicy naukowi uczelni i instytutów oraz rzeczoznawcy majątkowi-praktycy, specjalizujący się w danej dziedzinie.

Temat wiodący XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanej w Poznaniu przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy współudziale Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego to:"Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska i przyrody jako istotny obszar działania rzeczoznawcy majątkowego"

Problematyka ta jest kontynuacją corocznych sympozjów organizowanych przez SRMWW od 5 lat jesienią w Kiekrzu, na których prezentowane są podstawy prawne i metodyczne szacowania odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych i ochronie środowiska.