ZMIANY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO, MAJĄCE WPŁYW NA SPORZĄDZANE OPERATY SZACUNKOWE

Termin szkolenia: 13 czerwca 2024 r.

 Miejsce szkolenia:  Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 Luboń (wjazd od ul. 3 Maja) . Postój przy hotelu bezpłatny.

Prowadząca: dr inż. Ludmiła Pietrzak – rzeczoznawca majątkowy upr. nr 2006, geodeta upr. nr 8069 w zakresach 1, 2, 3, 5, 6, 7, planista, klasyfikator gruntów, przedsiębiorca-wykonawca, wykładowca akademicki, redaktor naczelna „Przeglądu Geodezyjnego”, członek Komisji Arbitrażowej przy PFSRM

 Program szkolenia:

1. Zmiany przepisów z zakresu planowania przestrzennego i  dróg publicznych mające wpływ na inwestycyjność działki, w tym WZiZT przed 1.01.2026 r. (lub przed planem ogólnym) i po tych datach. Kiedy i w jakich uwarunkowaniach Wuzetka przechodzi na nowego nabywcę nieruchomości.

2. Obszar uzupełnienia zabudowy w kontekście możliwości otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zasady tworzenia  obszaru uzupełnienia zabudowy.

3. Możliwość otrzymania WZiZT w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

4. Zmiany w prawie budowlanym i ewidencji gruntów i budynków mające wpływ na zawartość wyrysu i wypisu z egib oraz mapy zasadniczej w stosunku do procesów inwestycyjnych, jakie były lub będą realizowane na działce ewidencyjnej.

5. Co widzimy na wyrysie, wypisie, mapie zasadniczej, ortofotomapie i jak to wszystko wzajemnie odczytywać w kontekście uwarunkowań prawnych, gdy sporządzamy operat szacunkowy.

Forma szkolenia:  4 godzin wykładów, 4 godzin warsztatów spełniających wymogi §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w liczbie 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

  • Członkowie SRMWW bezpłatnie (warunkiem są uregulowane składki członkowskie).
  • Pozostałe osoby: 500,00 zł.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie do 7 czerwca 2024 r. w formie:

  • wypełnionej karty zgłoszeniowej wysłanej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej pl

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty  na numer konta SRMWW 74 1090 1737 0000 0000 7201 1680.

Uwaga:

  • Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia wymaga wyłącznie formy pisemnej do 7 czerwca 2024 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu nie przysługuje mu zaświadczenie o odbytym szkoleniu, a wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.