Problematyka tworzenia standardów zawodowych związanych ze wzrostem i obniżeniem wartości nieruchomości na podstawie opłat adiacenckich, opłaty planistycznej i roszczeń odszkodowawczych w świetle zmian przepisów i orzecznictwa.Termin: 16 czerwca 2023 r. 
Miejsce szkolenia: ul. Władysława WęgorkaKrańcowa 4, Luboń, Poznań otel Poznański

Koszt uczestnictwa:
- Członkowie SRMWW bezpłatnie (warunkiem uregulowane składki członkowskie).
- Pozostałe osoby: 400,00 zł.

Adres do korespondencji

Dane do wystawienia faktury

Siedziba firmy

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty na konto SRMWW nr 74 1090 1737 0000 0000 7201 1680, co zagwarantuje wpis na listę uczestników szkolenia