ZMIANY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO, MAJĄCE WPŁYW NA SPORZĄDZANE OPERATY SZACUNKOWE  

Termin: 13 czerwca 2024 r.
 

Miejsce szkolenia: Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 Luboń (wjazd od ul. 3 Maja). Postój przy hotelu bezpłatny

Prowadząca: dr inż. Ludmiła Pietrzak – rzeczoznawca majątkowy upr. nr 2006, geodeta upr. nr 8069 w zakresach 1, 2, 3, 5, 6, 7, planista, klasyfikator gruntów, przedsiębiorca-wykonawca, wykładowca akademicki, redaktor naczelna „Przeglądu Geodezyjnego”, członek Komisji Arbitrażowej przy PFSRM

Koszt uczestnictwa:
- Członkowie SRMWW:bezpłatnie (warunkiem są uregulowane składki członkowskie)
- Pozostałe osoby: 500 zł.

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty na konto SRMWW
nr 74 1090 1737 0000 0000 7201 1680.  Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie do 
02 kwietnia 2024 r. 

Uwaga:
-
Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia wymaga wyłącznie formy pisemnej do 07 czerwca 2024 r. na adres mailowy:
   biuro@srmww.pl.

- W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu nie przysługuje mu zaświadczenie o odbytym
   szkoleniu, a wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi
.

Adres do korespondencji

Dane do wystawienia faktury

Siedziba firmy