ISSN 1731-1829 

W numerze m.in:

Małgorzata Krajewska, Kinga Szopińska Wycena lokalu mieszkalnego w strefie o podwyższonym poziomie hałasu - studium przypadku.
  
Łukasz StrączkowskiMieszkania seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego.
  
Anna JanczSuburbanizacja jako proces rozwoju podwrocławskich gmin.
  
Mirosław Bełej, Paulina AndrzejewskaKlasyfykacja hierarchiczna hoteli na rynku nieruchomości komercyjnych w Sopocie.
  
 Jerzy Kempek, Piotr Pospieszałowski Koncepcja nowoczesnych baz danych dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.
  
Ivo KostovZalety członkostwa w Izbie Niezależnych Rzeczoznawców w Bułgarii.
  
Marcin Czarnecki Zagadnienie podziału funkcjonalnego nieruchomości w procedurze określenia wartości rynkowej.
  
Olgierd Kempa, Olena Mykhailovska, Stanislav DominPieniężna wycena środowiska jako element wsparcia decyzyjnego.
  
Aleksander Wosicki Wpływ dostępności komunikacyjnej na decyzję dotyczącą zakupu mieszkań w Poznaniu.
  
Łukasz HalikZastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych.
  
Łukasz Nawrot Ochrona czy deregulacja - wybrane aspekty instytucjonalno-prawne ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce.
  
Marcin NowakowskiCzy zmiany w przepisach zatrzymają "dziką reprywatyzację" i wprowadzą stan bezpieczeństwa prawnego.
  
Katarzyna Nowakowska, Sławomir PalickiNieruchomości handlowe jako czynnik ożywiania przestrzeni małych miast.
  
Izabela RąckaZmiany cen na zagranicznych rynkach nieruchomości mieszkaniowych.
  
 Maciej Nowak Nowe narzędzia polityki przestrzennej.
  
Robert Zygmunt, Łukasz Cieślik, Dorota Pomorska Wycena zasobów drzewnych różnymi technikami na przykładzie wybranych drzewostanów sosnowych.
  
 Piotr Pękala, Piotr Kokowski, Tomasz KaczmarekWymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach w świetle normy PN-B-02151-3:2015-10. Studium przypadku - hałas lotniczy.

 

 POBIERZ BIULETYN  2 2016