„RODO – czyli strach ma wielkie oczy".

Niedługo wejdą w życie przepisy tzw. „RODO” nakładające także na nasz zawód obowiązek dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych będziemy bezwzględnie stosować od 25 maja 2018 roku. Tzw. „RODO”, czyli „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r., jednak zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym rzeczoznawców majątkowych, pośredników, zarządców nieruchomości. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane. Celem nowych przepisów jest również wyposażenie osób fizycznych oraz organów nadzorujących w skuteczne narzędzia reagowania na naruszenia Rozporządzenia. Bardzo istotną dla przedsiębiorców kwestią jest też określenie maksymalnego poziomu kar za naruszenia przepisów, które to kary mogą sięgnąć nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie przybliżenia tego zagadnienia, we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami WSPON w Poznaniu, zapraszamy na szkolenie pn. „RODO – czyli strach ma wielkie oczy”, poprowadzone przez radcę prawnego specjalizującego się wprawie nieruchomości. Szczegóły w załączniku. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia br. o godz. 9.30 w siedzibie Stowarzyszenia WSPON, Poznań, ul. Grobla 1/5A. W ramach współpracy stowarzyszeń proponujemy Państwu cenę szkolenia na poziomie ceny dla członków WSPON – 100 zł. Zapisy przyjmowane są wyłącznie przez nasze Stowarzyszenie drogą mailową, zgodnie z załączonym formularzem (można przekleić samą treść do maila lub przesłać formularz). Ostateczny, nieprzekraczalny termin dokonania zgłoszeń upływa 12.04.2018 r. (liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Mamy nadzieję, że podczas szkolenia uda się nam rozwiać Państwa dotychczasowe wątpliwości w w/w zakresie.

Program szkolenia.