STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

serdecznie zaprasza na szkolenie

 

Określenie wartości nakładów uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

mgr inż. Zdzisław Małecki

 

 Termin szkolenia – 5 listopada 2018 r.

Miejsce szkolenia – Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20

Program:

9.00 – Rejestracja uczestników

9.15 – 10.45 – Wykład

10.45 – 11.00 - Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 – Wykład

12.30 – 12.45 – Przerwa kawowa

12.45 – 14.15 - Wykład

14.15 – 14.30 – Przerwa kawowa

14.30 – 16.00 - Wykład

 Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy majątkowi, kandydaci na rzeczoznawców majątkowych.

 Metodyka zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowej.

 Zakres tematyczny

  • Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez użytkowników wieczystych.
  • Opłaty z tytułu trwałego zarządu z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez jednostkę organizacyjną.
  • Opłata adiacencka z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez właścicieli lub użytkowników wieczystego na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. 
  • Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb rozliczeń i rekompensat przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości.
  • Określanie wartości nakładów poniesionych na przebudowę lub rozbudowę budynku stanowiącego własność skarbu państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego przez osoby nabywające lokal, dla potrzeb ich zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu.

 

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe w formie papierowej dostępne będą przed rozpoczęciem szkolenia. 

 

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, potwierdzające ukończenie warsztatów, w rozumieniu §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 20018 r. w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.

 Całkowity koszt szkolenia:

  • 250 zł członkowie SRMWW
  • 350 zł pozostałe osoby

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do biura Stowarzyszenia do 29 października 2018 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia przesłanego do dnia 29 października br. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Zgłoszenie na szkolenie:Zgłoszenie

Uwaga

Uprzejmie prosimy Członków Stowarzyszenia (którzy nie dostarczyli jeszcze zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wejściem w życie przepisów RODO) oraz osoby z poza Stowarzyszenia, które chcą uczestniczyć w szkoleniu, o wypełnienie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Członków Stowarzyszenia Zgłoszenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób z poza Stowarzyszenia RODO- inni