Szanowni Państwo

Uwzględniając nowe wymogi Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych organizujemy szkolenie w formie warsztatowej.

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

serdecznie zaprasza na szkolenie w formie WARSZTATÓW

Termin szkolenia – 28-29 czerwca 2018 r.

Miejsce szkolenia – obiekt wypoczynkowy Olandia w Prusimiu k/ Kwilcza (www.olandia.pl)

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy majątkowi, kandydaci na rzeczoznawców majątkowych.

Cel szkolenia

Wymiana doświadczenia w zakresie szacowania nieruchomości nietypowych oraz dla potrzeb sektora administracji publicznej.

Metodyka zajęć.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, z podziałem na bloki tematyczne w formie rotacyjnej. Warsztaty w każdej tematyce odbywają się w oba dni w podgrupach.

Zakres tematyczny

A. OLANDIA JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE I MARKETINGOWE

Maciej Wojdyło – Olandia RTM Sp. z o.o. – 1 h wykładowa

B. STUDIA PRZYPADKÓW I PROCEDURY OKREŚLANIA WARTOŚCI

1) Wycena nieruchomości drogowych

Marcin Czarnecki – rzeczoznawca majątkowy- 2,5 h wykładowe warsztatów

 1. Nieruchomość przeznaczona, wydzielona, nabywana, zajęta lub przejęta pod drogę.
 2. Rozporządzenie; podstawowe zasady wyceny nieruchomości drogowych.
 3. Zasada korzyści; ustawowe prawo do słusznego odszkodowania.
 4. Przeznaczenie nieruchomości na cele drogowe.
 5. Modelowe przykłady sytuacji wyceny nieruchomości drogowych.
 6. Koncepcja normy zawodowej.

2) Wycena na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Adrianna Szarafińska – rzeczoznawca majątkowy-2 h wykładowe warsztatów 

 1. Ustalenie celu oddania w użytkowanie wieczyste.
 2.  Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości czy części nieruchomości – określenie przedmiotu wyceny.
 3. Przykłady praktyczne.
 4. Rozliczenie nakładów użytkownika wieczystego.

3) Wycena nieruchomości zabudowanej obiektem hotelowym

Marcin Olszewski, Marlena Bednarska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / pod nadzorem Rzeczoznawcy Majątkowego Martyny Pawłowskiej 

-2,5 h wykładowe warsztatów

 1. Rynek hotelarski w Polsce i na świecie.
 2. Hotel jako przedmiot wyceny.
 3. Cechy działalności hotelarskiej – implikacje dla szacowania wyników operacyjnych.
 4. Szacowanie dochodów z działalności hotelowej na potrzeby zastosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości.
 5.  Wybrane wskaźniki eksploatacyjne służące do oceny efektywności zarządzania hotelem.

4) Wycena nieruchomości zabudowanej stacją paliw

Maciej Mizera – rzeczoznawca majątkowy-2 h wykładowe warsztatów 

 1. Modele funkcjonowania stacji paliw.
 2. Obszary analizy stacji paliw.
 3. Analiza rynku.
 4. Wybór metody wyceny.
 5. Podejście dochodowe, metoda zysków. (w tym wyznaczenie wpływów użytkownika z działalności operacyjnej, wyznaczenie kosztów operacyjnych i wydatków operacyjnych, określenie udziału właściciela nieruchomości w dochodzie operacyjnym netto).

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i ukończenie warsztatów, w rozumieniu §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 20018 r. w ilości10 h, co przekłada się na 5 pkt. przeliczeniowych.

Poza zakresem merytorycznym szkolenia gwarantujemy udaną zabawę podczas wieczornej biesiady oraz fakultatywnych zajęć rekreacyjnych. 

Ramowy program szkolenia  zamieszczono w załączniku. 

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia dostępne są w widocznej po zalogowaniu się na stronie Stowarzyszenia zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia, którzy zamierzają uzyskać materiały szkoleniowe, a nie mają założonego konta użytkownika, powinni utworzyć konto użytkownika w serwisie internetowym Stowarzyszenia- w zakładce Organizacja- Rejestracja. Po zweryfikowaniu konta przez administratora serwisu, użytkownikowi zostanie przyznany dostęp do materiałów szkoleniowych.