Geoportale w służbie rzeczoznawcy majątkowego - Web SIP.

Wykładowca: dr Łukasz Halik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakładu Kartografii i Geomatyki.

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia dostępne są po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.

 

Szkolenie odbyło się w dniach 22- 23 października 2015 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20.

Cykl szkoleń w formie kilkunastuosobowych warsztatów, które miały na celu ugruntowanie wiedzy i wypracowanie wspólnych zasad dobrej praktyki wyceny oraz wymianę doświadczeń rzeczoznawców majątkowych. Podczas szkoleń można było zdobyć lub wzbogacić umiejętności pozyskiwania informacji o nieruchomościach zawartych w internetowych systemach informacji przestrzennej (Web SIP), wtym zidentyfikować oraz wizualnie określić charakterystyczne cechy nieruchomości przed przystąpieniem do wizji lokalnej lub pozyskaniem danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.