Część I - szkolenie.

Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.

Wykładowcy: Janusz Jasiński, Henryk Masternak.

Szkolenie odbyło się w dniu 11 grudnia 2012r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20.

Część II - spotkanie wigilijne.