PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Prowadzący:
Elżbieta Jakóbiec

Szkolenie odbyło się w dniu 18 stycznia 2010 r. w godz.10.00-16.00 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 211.
Szkolenie skierowane było do rzeczoznawców majątkowych, pośredników, zarządców nieruchomości i obejmowało 6 godzin edukacyjnych.
Koszt uczestnictwa: członkowie naszego Stowarzyszenia nieodpłatnie, warunkiem są uregulowane składki członkowskie pozostałe osoby 200zł i obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek