WYCENA ODSZKODOWAŃ W OCHRONIE PRZYRODY I ŚRODOWISKA

IV Sympozjum-Kiekrz 2006r. Sympozjum odbyło się w dniach 12-14 października 2006 r. w Ośrodku Szkoleniowym Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej w Kiekrzu, ul.Rekreacyjna 2. 

Więcej informacji: pobierz plik filetype pdf