1. Kataster nieruchomości i jego wykorzystanie w procesie wyceny.

Prowadzący: Stanisław Zaremba

2. Wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania w działalności rzeczoznawcy majątkowego.

Prowadząca: Halina Szyngiera

Szkolenie odbyło się 21 czerwca 2006 r. w godz.9.00-15.00 w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, ul.Umultowska 1.