Wyjazdowe Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 listopada br. w Ośrodku Konferencyjno-Gastronomicznym Rueda Bucz, ul.Jarzębinowa 1.

Tematyka szkolenia:
Wycena strat wojennych miasta Poznania Propozycja szacowania służebności gruntowej przy obiektach liniowych infrastruktury technicznej.