Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r w sprawie wyceny nieruchomości

Termin szkolenia: 14 listopada 2023 r. g. 9.00-16.00

 Miejsce szkolenia: Poznań, ul. Śniadeckich 25, Poznań Congress Center, Sala 0.AB mieszcząca się  na poziomie 0

Prowadzący: Ewa Galczak - rzeczoznawca majątkowy; absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia o specjalności gospodarka nieruchomościami; Naczelnik Wydziału Wyceny i Rynku Nieruchomości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związana z resortem od ponad 9 lat.

 Forma szkolenia:  6 godzin wykładów, 2 godziny warsztatów §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.

Koszt uczestnictwa

  • członkowie SRMWW  - 200 zł brutto (całkowity koszt uczestnictwa wynosi 400 zł z czego 200 zł pokrywa SRMWW)
  • pozostałe osoby – 500 zł brutto