Problematyka tworzenia standardów zawodowych związanych ze wzrostem i obniżeniem wartości nieruchomości na podstawie opłat adiacenckich, opłaty planistycznej i roszczeń odszkodowawczych w świetle zmian przepisów i orzecznictwa. Teoria a praktyka określania wartości nieruchomości na przykładach.

 

Termin szkolenia: 16 czerwca 2023 r.

 Miejsce szkolenia: Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 Luboń (wjazd od ul. 3 Maja) . Postój przy hotelu bezpłatny

Prowadzący: mgr Marcin Czarnecki - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rzeczoznawca majątkowy , biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, sekretarz Zarządu SRMWW, członek Komisji Standardów i Komisji Arbitrażowej przy PFSRM, Komisji Opiniującej przy SRMWW, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Poruszane zagadnienia na szkoleniu:

  1. Opłata adiacencka w trybie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  2. Opłata planistyczna i roszczenia odszkodowawcze w trybie ar. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  3. Standard zawodowy

Forma szkolenia: 4 godziny wykładów, 4 godziny warsztatów spełniających wymogi §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.

Koszt uczestnictwa:

  • Członkowie SRMWW bezpłatnie warunkiem uregulowane składki członkowskie
  • Pozostałe osoby: 400,00 zł.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie do 7 czerwca 2023 r. w formie:

  • wypełnionej karty zgłoszeniowej wysłanej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty na numer konta SRMWW 74 1090 1737 0000 0000 7201 1680.

Uwaga:

  • Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia wymaga wyłącznie formy pisemnej do 7 czerwca 2023 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Brak pisemnej rezygnacji uczestnika i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału - 400 zł.
  • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu nie przysługuje mu zaświadczenie o odbytym szkoleniu, a wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.