Termin szkolenia: 15 grudnia 2023 r.

 Miejsce szkolenia:  Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 Luboń (wjazd od ul. 3 Maja) . Postój przy hotelu bezpłatny

Prowadzący: Mirosława Czaplińska – Rzeczoznawca majątkowy od 2005 roku, członek RICS, biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości, wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie WSB Merito (zagadnienia z wyceną nieruchomości). Posiada 12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji, autorka i współautorka publikacji z zakresu wyceny stacji paliw.

Forma szkolenia:  4 godziny wykładów, 4 godziny warsztatów spełniających wymogi §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.

Poruszane zagadnienia  na szkoleniu:

Część 1. PODEJŚCIE DOCHODOWE – OGÓLNE ZASADY ZASTOSOWANIA ORAZ RÓŻNICE W ZASTOSOWANIU METODY INWESTYCYJNEJ I METODY ZYSKÓW

Część 2. DETALICZNY RYNEK HANDLU PALIWAMI W POLSCE

Część 3.STACJA PALIW JAKO NIERUCHOMOŚĆ Z POTENCJAŁEM HANDLOWYM

Część 4. MODELE FUNKCJONOWANIA STACJI PALIW.

Część 5.INFORMACJE PRZYDATNE DO WYCENY STACJI PALIW

Część 6. ANALIZA POTENCJAŁU HANDLOWEGO

Część 7. KALKULACJA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STACJI PALIW METODĄ ZYSKÓW WG POLSKICH STANDARDÓW I WG STANDARDÓW RICS

Część 8. STACJA PALIW JAKO MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

  • Członkowie SRMWW 100,00 zł warunkiem uregulowane składki członkowskie. Całkowity koszt szkolenie i spotkania wigilijnego to kwota 500 zł od osoby (różnicę pokrywa SRMWW)
  • Pozostałe osoby: 500,00 zł.