Termin szkolenia – 19 - 21 maja 2022 r.

Miejsce szkolenia –Ośrodek OLANDIA – Kraina Wypoczynku i Konferencji, Prusim 5, gm. Kwilcz, woj. wielkopolskie (https://www.olandia.pl/)

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy majątkowi, kandydaci na rzeczoznawców majątkowych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa

Cel szkolenia

Wymiana doświadczenia w zakresie szacowania nieruchomości dla celów sektora administracji publicznej, banków oraz postępowań sądowych

 Metodyka zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładowej i warsztatowej, z podziałem na bloki tematyczne.

 

Zakres tematyczny

19 maja 2022 r.

WYKŁAD/WARSZTATY

Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające pracę rzeczoznawcy majątkowego, nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne dla rzeczoznawcy majątkowego  – 9 h wykładowych: dr inż. Ludmiła Pietrzak

20 maja 2021 r.

WYKŁAD/WARSZTATY

Wycena nieruchomości i upraw rolnych -  8 h wykładowych: mgr inż. Krzysztof Urbańczyk

21 maja 2022 r.

WARSZTATY

Operat  szacunkowy  jako podstawa ustalenia opłaty planistycznej – 3 h wykładowe:mgr inż. Elżbieta Jakóbiec

 Porgram szkolenia- pobierz

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, potwierdzające ukończenie wykładów i warsztatów, w rozumieniu §2 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r. w ilości 20 h, co przekłada się na 6 pkt. z tytułu warsztatów oraz 4 pkt. z tytułu wykładów.

Uczestnicy szkolenia będą mogli pozyskać kolejne 4 punkty szkoleniowe w związku warsztatami dr inż. Ludmiły Pietrzak – szczegóły w trakcie zajęć.