PRAKTYCZNE I EKSPERYMENTALNE METODY WYCENY LASU I JEGO O CZĘŚCI SKŁADOWYCH

 

Termin szkolenia: 17 marca 2022 r., godz. 09.00-17.00

Miejsce szkolenia:  szkolenie ONLINE -  w systemie konferencji online - VMS NOT Informatyka

Prowadzący: dr inż. Robert Zygmunt, leśnik, rzeczoznawca majątkowy nr upr. 1703. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Leśnymi UR w Krakowie. Prowadzi badania naukowe i zajęcia ze studentami w Krakowie i Lublinie w zakresie urządzania lasu oraz wyceny nieruchomości leśnych i inwestycyjnych. Biegły sądowy w zakresie leśnictwa i szacowania nieruchomości od 1994r. Przewodniczący Komisji Opiniującej przy Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych przez kilka kadencji. Założyciel i członek Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl.

Ramowy program szkolenia

 

  1. Wycena gruntu leśnego zmodyfikowaną metodą alokacji. Przykłady. 2h
  2. Wycena zasobów drzewnych za pomocą lokalnej taryfy wartości. Przykłady. 2h
  3. Wycena pojedynczych drzew na gruntach rolnych i budowlanych. Przykłady. 2h
  4. Walory krajobrazowe, ochronne i rekreacyjne w wycenie terenów zieleni. Przykład. 2h.

 

Forma szkolenia:  8 h warsztatów spełniających wymogi §2  Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.