Termin Szkolenia: 15 grudnia 2021 r., godz. 09.00-17.00

 

Miejsce szkolenia:  szkolenie ONLINE -  w systemie konferencji online - VMS NOT Informatyka

Prowadzący:

mgr Marcin Czarnecki rzeczoznawca majątkowy nr 3911, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Ramowy program szkolenia 

  1. Opłata adiacencka.
  2. Opłata planistyczna/odszkodowania planistyczne.
  3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
  4. Nieruchomości drogowe.

 

Forma szkolenia:  4 h szkolenia (teoria) i 4 h warsztaty (przykłady) , spełniająca wymogi §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.

Program szkolenia do pobrania