Koleżanki i Koledzy,

We wrześniu br. otrzymaliśmy od Portu Lotniczego Sp. z o.o. pismo, którego treść zamieszczamy. Jednocześnie przedstawiamy naszą odpowiedź na poruszone w tym piśmie kwestie. Dodajemy, że kopię pisma wraz z naszą odpowiedzią przekazaliśmy Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Prezydentowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Pismo Portu Lotniczego Sp. z o.o.

Odpowiedź na pismo Portu Lotniczego Sp. z o.o.