ISSN 1731-1829 

W numerze m.in:

Sebastian Kokot Analiza porównawcza indeksów cen nieruchomości publikowanych w Polsce.
  
Łukasz Strączkowski, Krzysztof Celka
Nabywcy mieszkań w Poznaniu w świetle badań lokalnego pierwotnego rynku nieruchomości mieszkaniowych.
  
Waldemar W.Budner, Diana Bartyga
Najem nieruchomości handlowych w Rumunii i Czechach. Analiza porównawcza.
  
Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Mateusz Iwiński
Zastosowanie modeli regresyjnych do określania atrybutów wpływających na wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne.
  
 Piotr Lis
Wycena nieruchomości drogowych. Interpretacje i propozycje rozwiązań.
  
Anna JanczSytuacja demograficzna w Polsce a lokalna polityka mieszkaniowa.
  
Marta Figurska, Mirosław Bełej Teoretyczne aspekty stosowania automatycznych modeli wyceny.
  
Svetlana Gercheva
Housing in the tax asymmetry puzzle in Bulgaria.
  
Alina Źróbek-Różańska Uwarunkowania lokalne rozwoju zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej - studium wybranych gmin.
  
Sebastian Gnat
Badanie występowania konwergencji cenowej na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 2006-2016 z uwzględnieniem faz cyklu koniunkturalnego.
  
Adam Zydroń, Mateusz Iwiński Przegląd metod wartościowania gruntów leśnych bez drzewostanu w ujęciu historycznym i współczesnym.
  
Izabela Rącka
Ceny na rynku mieszkaniowym w kaliskim Śródmieściu w latach 2012-2016.
  
Barbara Hermann, Barbara Świdurska
Analiza cen transakcyjnych nieruchomości zurbanizowanych w powiecie obornickim w kontekście przemian funkcjonalno-przestrzennych.
  
Muhamad Saiful Alizan Nordin, Norbaya Ab Rahim, Noraliza Basrah, Haspalela Mohd Yusof
Factors that lead to the housing bubble: a survey.
  
Katarzyna Suszyńska
 Społeczne agencje najmu jako innowacja na rynku mieszkaniowym.
  
Maciej Krotoski, Kamila Piernik-Wierzbowska, Łukasz Kułaga
 Eksmisja od A do Z. Część pierwsza.
  
 Łukasz Mach
Najem jednego dnia jako przykład krótkookresowego prywatnego rynku najmu mieszkań.
  
Alina Kulczyk-Dynowska, Olgierd Kempa, Martyna Piechota
Wybrane aspekty rynku nieruchomości miast: Lubin, Ostrowiec Świętokrzyski oraz Ostrów Wielkopolski.
  
Marcin Czarnecki
Opłata planistyczna i adiacencka - istota, podobieństwa i różnice.
  
Krzysztof Gargula
Społeczno-ekonomiczne determinanty przestrzennego zróżnicowania cen nieruchomości mieszkaniowych na wybranym rynku miejskim.
  
Aleksander Wosicki
Likwidacja decyzji o warunkach zabudowy - planowane zmiany.
  
Konrad SarzyńskiBudownictwo mieszkaniowe małopolskich miast w latach 2005-2015.

 

 POBIERZ BIULETYN