ISSN 1731-1829 

W numerze m.in:

Mirosław Bełej, Marta MituraStruktura hierarchiczna rynków lokalnych na pierwotnym rynku mieszkaniowym. 
  

Wojciech Cymerman, Joanna Cymerman, Marcin Cymerman

Zastosowanie statystyki matematycznej do analizy rynku lokali mieszkalnych w Koszalinie.
  

Łukasz Strączkowski, Anna Mazurczak

Dostępność mieszkań na poznańskim lokalnym rynku mieszkaniowym.

  

Artur Resmer

Rozwój rynku nieruchomości biurowych a współpraca władz samorządowych z inwestorami - studium przypadku aglomeracji Trójmiasta.
  

Izabela Rącka

Czynniki atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na obszarach podmiejskich Kalisza.
  

Lesław Polny

Propozycja ustalania stopnia zużycia fizycznego obiektów budowlanych dla potrzeb szacowania wartości odtworzeniowej.
  
Katarzyna SuszyńskaWpływ zmian w otoczeniu społecznych organizacji mieszkaniowych w UE na koncepcje zarządzania zasobami tych podmiotów.
  
Sławomir PalickiObszary potencjalnych działań rzeczoznawców majątkowych w świetle ustawy o rewitalizacji.
  
Paweł KłusekStatus prawny zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
  
Krzysztof MarszalikPrzewidywany wpływ nowelizacji Prawa budowlanego z 20 lutego 2015r. na rynek pierwotny inwestycji mieszkaniowych w Polsce.
  
Wojciech CymermanGeodezyjno-prawne aspekty zarządzania obszarami wiejskimi.
  
Maciej KrotoskiInwestycje w sieci przesyłowe - nowa specustawa energetyczna.
  
Elżbieta GołąbeskaIdentyfikacja wybranych czynników wpływających na opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości.
  
Łukasz HalikStopień znajomości i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (SIP) przez rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego.
  
Radosław TrojanekCenność dzielnic Warszawy.
  
Zbigniew NiemczewskiWartość prawa własności gruntów w użytkowaniu wieczystym - pewna mało ortodoksyjna refleksja.
  
Renata ChróstnaMetodologiczne dylematy badania rynku nieruchomości.
  
Monika NowakowskaGłos w dyskusji o sposobach wyceny przedstawionych w artykule "Metody eliminowania problemów związanych z wyceną nieruchomości przy wykorzystaniu nowych możliwości skutecznego obsługiwania procesu wyceny nieruchomości".
  
Tomasz Kotrasiński, Wojciech NurekKilka uwag w odpowiedzi na artykuł polemiczny P. Moniki Nowakowskiej.
  
Monika NowakowskaOdpowiedź na komentarz Panów Tomasza Kotrasińskiego i Wojtka Nurka "Kilka uwag w odpowiedzi na artykuł polemiczny P.Moniki Nowakowskiej".

 

 POBIERZ BIULETYN