• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951