:
  

Biuletyn Nr 3/10 grudzień 2004
(str. 22-24)

Analiza rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w gminie Suchy Las 2003 - 2004.