:
  

Biuletyn Nr 1 / marzec 2012
(str. 40-43)

Zarządzanie a wartość nieruchomości.