:
  

Biuletyn Nr 1/2018 (49)

IDENTYFIKACJA HAŁASU DROGOWEGO A BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
  

Biuletyn Nr 2/2016

Wycena lokalu mieszkalnego w strefie o podwyższonym poziomie hałasu - studium przypadku.
  

Biuletyn Nr 3/2014
(str. 23-29)

Hałas środowiskowy jako element oceny lokalizacji nieruchomości mieszkaniowych.
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 4-8)

Mapa akustyczna a warsztat pracy rzeczoznawcy majątkowego.