:
  

Biuletyn Nr 3/ wrzesień 2013
(str. 33-38)

Z problematyki wyceny zorganizowanych ośrodków produkcji rolnej w Wielkopolsce.

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 70-71)

Wywiad z Robertem Dobrzyńskim Wiceprezydentem PFSRM.
  

Biuletyn Nr 1 / marzec 2011
(str. 23- 28)

O nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
  

Biuletyn nr 3 / wrzesień 2010
(str. 14- 27)

Analiza cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenie powiatu poznańskiego w latach 2006-2009.
  

Biuletyn Nr 2/14
październik 2006 (str. 14-24)

Analiza cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenie powiatu poznańskiego w latach 2002 - 2005.
 

Biuletyn Nr 2/12 wrzesień 2005
(str. 23-29)

Analiza rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych miasta i gminy Gostyń w latach
2002 - 2005.
  

Biuletyn nr 1/5 kwiecień 2003
(str. 6-9)

Analiza stawek czynszów na poznańskim rynku nieruchomości w roku 2002 - wstępne wyniki badań.
  

Biuletyn Nr 1/3 lipiec 2002
(str. 12-15)

Problematyka wyceny gruntów obejmujących stanowiska archeologiczne.