:
  

Biuletyn Nr 4/34 grudzień 2012
(str. 58-62)

Analiza wpływu rodzaju drogi dojazdowej na cenę nieruchomości.

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 192-195)

Przyczynek do analizy rynku gruntów drogowych.
 

Biuletyn Nr 1 / marzec 2011
(str. 32-35)

Najem lokali mieszkalnych w kamienicach na terenie miasta Poznania.
 

Biuletyn Nr 1/23 kwiecień 2010
(str. 24)

Relacje wzajemne cen transakcyjnych prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
w Poznaniu w okresie 01. 2007 - 12.2009 r.
 

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009
(str. 8-17)

Dynamika cen jednostkowych gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod   budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wybranych obszarach Poznania lata 2007 - 2008.
  

Biuletyn Nr 1/18 kwiecień 2008
(str. 33-41)

Dynamika cen jednostkowych gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod   budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wybranych obszarach Poznania, lata 2004 - 2007.