:
  

Biuletyn Nr 1-2/ marzec 2013
(59-63)

(str. 9-41)

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych a prawa i obowiązki rzeczoznawców majatkowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Biuletyn Nr 2/2010
(str. 9-41)

Wpływ decyzji wywłaszczeniowej o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na stosunki obligacyjne dotyczące wywłaszczanej nieruchomości.