:

 

  
Biuletyn Nr 1/2018 (49)
PREFERENCJE I POTRZEBY POTENCJALNYCH NABYWCÓW W SEGMENCIE PREMIUM POZNAŃSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO
  
Biuletyn Nr 1-2/2017
Nabywcy mieszkań w Poznaniu w świetle badań lokalnego pierwotnego rynku nieruchomości mieszkaniowych.
  
Biuletyn Nr 2/2016
Mieszkania seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego.
  
Biuletyn Nr 2/2015
Dostępność mieszkań na poznańskim lokalnym rynku mieszkaniowym.
  
Biuletyn Nr 3/2014
(str. 56-60)
Sytuacja na lokalnym pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu i powiecie poznańskim w II kwartale 2014r.
  
Biuletyn Nr 4/2013
(str. 29-33)
Sytuacja na lokalnym pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu - stan w III kwartale 2013r.
  

Biuletyn Nr 4/34 grudzień 2012
(str. 15-19)

Sytuacja na pierwotnym lokalowym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w III kwartale 2012 roku.
 

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 39-49)

Znaczenie mieszkań dla młodych małżeństw.
 

Biuletyn Nr 3 / wrzesień 2011
(str. 9 -14)

 Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w świetle badań ankietowych.
 

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 39-49)

Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich.