:
  

Biuletyn Nr 1 / marzec 2012
(str. 23-31)

Małe elektrownie wodne- warto cenić wartość.
 

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009
(str. 28-42)

Trend czasowy w wycenie nieruchomości.
 

Biuletyn 2/19 wrzesień 2008
(str. 52-54)

Iskierki...
  

Biuletyn Nr 3/17 grudzień 2007
(str. 40-45)

Rodzinne ogrody działkowe i ich magia.
  

Biuletyn Nr 1/15 kwiecień 2007
(str. 10-19)

Szkody na nieruchomościach w kontekście obszaru ograniczonego użytkowania.