:
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 32-39)

Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu kosztowym.
 

Biuletyn Nr 3 / wrzesień 2011
(str. 20-26)

Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu kosztowym.